Ret&Råd Sundhuset


Som advokat beskæftiger jeg mig med erhvervsret og sager, der vedrører fast ejendom. Mine kunder er små og mellemstore virksomheder med een eller flere ejere.Jeg arbejder med entrepriseret, kontrakter, insolvensret, overdragelse af virksomheder og fast ejendom, retssager og byggevoldgiftssager.

Jeg er medlem af bestyrelsen i kommunikationsvirksomheden Dialogue One A/S, Snedkergaarden Them A/S og er formand for Them hallerne. Jeg er medlem af repræsentantskabet i Erhverv Silkeborg.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,

2) er medlemmer af Advokatsamfundet,

3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

4) ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

5) samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Ret&Råd Sundhuset har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.







Ret&Råd Sundhuset
Smedebakken 28
8653 Them

Tlf.: 20276780