Ikast-Brande Gymnasium


Ikast-Brande Gymnasium har som hovedformål at tilbyde interesserede unge tre gymnasiale uddannelser, STX, HF og IB, på højt fagligt niveau og at give eleverne et solidt grundlag for at studere videre.

Centralt i skolens virksomhed er udviklingen af elevernes faglige viden og personlige og demokratiske myndighed.
Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast-Brande Gymnasium.

Gennem faglig viden, indsigt og metode vil vi udfordre og dygtiggøre hver enkelt elev. Fagligheden ser vi som forudsætning for fordybelse og koncentration, for evnen og modet til at stille spørgsmål ved overleverede sandheder og for muligheden for at kunne orientere sig i en stadig voksende mængde af informationer. Samtidig inviterer vi til en anderledes faglighed, som udfordrer elevernes nysgerrighed og risikovillighed.

Læs mere om Ikast-Brande Gymnasium på linket til højre.Ikast-Brande Gymnasium
Bøgildvej 6
7430 Ikast

Tlf.: 97153611